Vytvoření kompletního webu, včetně registrace doménového jména, nastavení E-Mailů, výroby grafiky, naplnění struktury webu texty a fotografiemi, provázání se sociálními sítěmi, registrací do internetových vyhledávačů.

Aktivita při tvorbě webu je vedena od nás ke klientovi, neboť vytvoření celého webu je pro klienty při jejich práci velmi náročné, pomoc v této oblasti tvorby webu je pro ně rozhodujícím faktorem.

Shlédnutí: 10